Pro nejbližší období neočekáváme žádnou významnou změnu v druhovém zastoupení pylových alergenů ani v jejich koncentraci. Dominovat bude stále pyl trav a obilovin, druhý vrchol květního období této široké skupiny silně alergizujících trav očekáváme ve druhé polovině června. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu. Pyl lípy je těžký a problémy může vyvolávat jen v blízkosti rozkvetlého stromu. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní a pylu kopřivy.